Programma management

Een verzameling activiteiten die in samenhang bestuurd moet worden om bepaalde doelen te bereiken noemen wij een programma. Programma’s zijn zeer behulpzaam bij het realiseren van complexe, doelgerichte opgaven. Steeds meer organisaties werken met programma’s, bijvoorbeeld voor de verbetering van de dienstverlening of verhoging van de efficiëntie.
Programma’s worden ingericht en uitgevoerd om te leiden tot concrete effecten in een organisatie.
Goed programmamanagement impliceert dat niet alleen duidelijk is welke doelen u nastreeft en welke aanpak daarbij past, maar ook dat opdrachtgever en programmamanager weten wat de voortgang is en tijdig kunnen ingrijpen.
 
Wat kunnen wij voor u doen:
  • Het beschikbaar stellen van een programmamanager
  • Het doorlichten van een programma
  • Het inrichten van of adviseren over de programmasturing
  • Het uitvoeren van een risicoanalyse