Interim management

Bij de keuze van een interim manager staan kwaliteit, kennis en ervaring centraal. Van interim managers wordt vaak verwacht dat zij beleidslijnen uitzetten, maar tegelijkertijd de organisatie draaiende houden en het nieuwe beleid implementeren. Het is daarom belangrijk dat u kiest voor iemand die een vergelijkbare uitdaging al eerder tot een goed einde heeft gebracht.
De doelstelling van LIENS advies is de organisatie zo snel mogelijk voor te bereiden op het in eigen hand nemen van het veranderingsproces. De taken van de interim manager worden op zorgvuldige wijze overgedragen, waarbij eventueel hulp geboden wordt bij het opstellen van de profielschets en de in- of externe selectie van de permanente opvolger.