Diensten

Het inzetten van tijdelijk management is een effectief instrument bij veranderingsprocessen of reorganisaties, maar ook in overbruggingssituaties. Bijvoorbeeld bij het wegvallen van een leidinggevende zorgt een interim manager voor de noodzakelijke continuïteit binnen de organisatie. Veranderingsprocessen, zoals kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, hernieuwde marktoriëntatie of crisissituaties hebben grote invloed op organisatiestructuur en medewerkers. Het inzetten van tijdelijk management kan dergelijke processen in goede banen leiden.
 
Werkwijze
Voorafgaand aan de start van de opdracht worden, in samenwerking met u, de globale doelstelling, de verwachte duur van de opdracht, tijdsinzet per week en het uurtarief vastgelegd. Vervolgens wordt, indien van toepassing, op grond van een grondige analyse van de problematiek een plan van aanpak opgeleverd. Wij vinden het belangrijk dat gedurende de opdracht en aan het einde daarvan voortgangs- en evaluatiegesprekken plaatsvinden.
 
Onze diensten vallen uiteen in: